سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اقصی

یهودیت دین الهی است متکی بر احکام خداوند که به وسیله حضرت موسی کلیم الله در تورات آورده شده و به دور از تحریف های صورت گرفته در آن،دینی آسمانی است. در حالی که "صهیونیسم" مانند "ایسم"های دیگر، مخلوق ذهن چند نفر از دنیای غرب است که به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد و این ابزار عاملی شده است برای نفوذ امپریالیسم در خاورمیانه و محو حقوق انسانی و خدایی عده ای از افراد این منطقه.

در برابر یهویت، صهیونیسم سیاسی نوعی فساد و تباهی ملی گرایانه و استعمارگرانه به شمار می رود که مسیرش نه از یهودیت که از ملی گرایی و استعمار گرایی اروپای قرن نوزدهم نشأت می گیرد. صهیونیسم، نوعی مطالعه انتخابی و مشخص از تورات را که بر انحراف واقعی از برنامه خداوند  مبتنی است، مورد استفاده قرار می دهد و آن را به صورت پوشش و پرده ای برای پنهان ساختن مقاصد سیاسی اش به کار می رود. صهیونیسم، امروزه جای مذهب را گرفته و به آیین بت پرستانه دولت، یعنی دولتی که کشور اسرائیل نام دارد تبدیل شده است.

یهودیان در این که تز تجاوز به فلسطین و اشغال آن و آواره کردن مردم این سرزمین اجرا شود، در تقابل و تضاد با صهیونیست ها بودند. نمونه بارز آن را در وعده نامه بالفور می توان احساس کرد، زیرا وعده نامه بالفور پس از سه سال مناقشه و مبارزه با صهیونیست ها و یهودیان منتشر شد.

امام خمینی (ره) در سخنان خود بر تفاوت عملکرد کلیمیان حقیقی با صهیونیست ها تأکید می کند:

"ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیست ها جدا می دانیم. ما با صهیونیست ها مخالف هستیم و مخالفت ما برای این است که آن ها با همه ادیان الهی مخالف هستند. آن ها یهودی نیستند؛ آن ها مردمی  سیاسی هستند که به اسم یهودی کارهایی می کنند و یهودی ها هم از آن ها متنفر هستند."

کاملا روشن است که صهیونیسم از یهود و یهودیت فاصله بسیاری گرفته است. در واقع، صهیونیسم به جای اینکه بر اساس معتقدات مذهبی یهود، برنامه خویش را ترسیم کرده باشد، بر اساس عقیده مؤسسان صهیونیسم نظیر تئودور هرتزل پایه ریزی شده است که اعتقاد چندانی به مذهب یهود و اجرای مراسم آن ندارند. در یک جمله می توان گفت که در مسائل سیاسی، صهیونیسم به نازیسم نزدیک تر از مذهب یهود است.


نوشته شده در دوشنبه 88/1/10ساعت 10:27 عصر توسط اقصی
نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مردم ایران در اوج تنفر پرچم اسرائیل را آتش کشیدند
قطعنامه های بین المللی در رابطه با فلسطین
فرایند فریب رهبران ساف طرح های صلح
طرح های صلح خاورمیانه قسمت دوم
طرح های صلح خاورمیانه قسمت اول
21 اتفاق مهم درفلسطین در دهه اول قرن 21
جبهه نجات ملی فلسطین جبهه انقاذ
حبیب ثابت
[عناوین آرشیوشده]